Na Kanalskem prenova vodarne Močila: PITNA VODA ZA 1.138 KRAJANOV

Foto: Salonit

Cementarna Salonit Anhovo, ki je lastnik vodarne Močila, bo predvidoma do konca leta 2021 prenovila vodarno in jo avtomatizirala. Takšen je dogovor s kanalsko občino. Naložba je vredna dober milijon evrov.

Med letoma 1921 in 2019 je bil vodovodni sistem Deskle – Anhovo v celoti v upravljanju Salonita, ki je pred dvema letoma s kanalsko občino sklenil dogovor, da se v letu 2019 stavbna pravica prenese na občino. Ob tem se je Salonit zavezal, da bo do letos zagotavljal pitno vodo. To obvezo so z novim dogovorom podaljšali še vsaj za dve leti.

Kot sporočajo iz Salonita, bodo pitno vodo s sanacijo zagotovili tudi za 1.138 krajanov v naseljih Deskle, Anhovo, Robidni breg in Močila.

“Iz te občine prihajata več kot dve tretjini naših zaposlenih, zato je bila odločitev o tem, da nadaljujemo z zagotavljanjem pitne vode za prebivalce, v vodstveni ekipi sprejeta soglasno,” je ob podpisu sporazuma povedal predsednik uprave Salonita Julijan Fortunat.

Salonit črpa vodo iz prvega od dveh predorov, po katerih del Soče teče od jeza v Ajbi do elektrarne v Plavah. Obrat cementarne oskrbuje s pitno in tehnološko vodo.

“Eden večjih investicijskih projektov na tem področju, ki je do danes bremenil občinski proračun, je zagotovo rekonstrukcija vodarne Močila. Z novim dogovorom, ki smo ga sklenili s podjetjem Salonit Anhovo, sklepamo tudi namero, da vodarno obnovi podjetje ter s tem močno razbremeni občinski proračun,” pojasnjuje županja Kanala Tina Gerbec.

Foto: FB Moja občina

Z vodo iz vodarne oskrbujejo tudi javne objekte. Nanjo so priključeni živilski obrati, trgovine, šola in vrtec. Skupna dolžina glavnih vodov znaša okoli pet kilometrov, skupna poraba vode iz tega vira pa je približno 140.000 kubičnih metrov.