Občina Nova Gorica je na svoji strani sporočila, da bo v sklopu obnovitvenih del, ki jih EZTS GO izvaja na območju Trga Evrope, Kolodvorske poti in Fabianijevega Tridenta (Ulice Caprin, Foscolo, Luzzato), od ponedeljka, 22. aprila, za promet zaprta Kolodvorska pot.

 

Urejeni bodo obvozi po Solkanu. Za pešce bo še vedno možno prehajanje trga in dostop do železniške postaje.

Od 2. maja bo Trg Evrope popolnoma zaprt zaradi gradbišča. Obisk mozaika, ki bo od tega datuma prekrit in tako zavarovan pred morebitno škodo zaradi del, ne bo možen vse do zaključka del, predvidoma do konca leta 2024. Informacije o trgu in zgodovinske fotografije si bo mogoče ogledati na začasnih informativnih panojih. Pešci bodo lahko dostopali do železniške postaje na slovenski strani s Kolodvorske poti, na italijanski strani pa preko Ulice Catterini.

Zaradi zaprtja Kolodvorske poti bodo nastale spremembe v prometu tudi za tovornjake. V dogovoru z goriško občino bodo lahko tovornjaki, ki potrebujejo dostop do gradbišča na Trgu Evrope in industrijske cone v Solkanu, opravili  sledečo pot: Erjavčeva ulica– Ulica San Gabriele/Škabrijelova – Trg medaglie d’oro/Na Goriščku – Ulica Montesanto/Svetogorska – Mejni prehod Solkan.

Ukrep bo veljaven do zaključka del, predvidoma do konca leta 2024.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Nova Gorica