Vabljeni na mednarodni simpozij
GROF SILVERIO DE BAGUER IN GORIŠKO-GRADIŠKA
GROFIJA NA PRELOMU IZ 19. V 20. STOLETJE
v okviru projekta
DeBAGUER & MUŠIČ
Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo /
Nuove collezioni museali al castello di Dobrovo

 

Vila Vipolže, 25. april 2024 ob 19. uri
GROF SILVERIO DE BAGUER IN GORIŠKA BRDA (2. sklop)

Grof Silverio de Baguer (1838–1927) je s poroko s Cecilijo de Catterini postal lastnik gradu na Dobrovem ter vil v Gorici in Blankižu. V nizu štirih kratkih predavanj bomo osvetlili življenje in delovanje tega mednarodno poznanega in priznanega diplomata ter stavbno dediščino Goriških brd.

  • Alessandra Martina – La raccolta museale del conte Silverio de Baguer (Muzejska
    zbirka grofa Silveria de Baguerja)
  • Tanja Gomiršek – Preobrazba gospostev Dobrovo in Blankiž v sodobni gospodarski
    obrat pod vodstvom grofa Silveria de Baguerja
  • Uroš Lavrenčič Mugerli in Alenka Kozič – Predstavitev fonda SI_PANG/0332 – Društvo
    kolonov in malih posestnikov Fojana
  • Andrejka Ščukovt – Vrednotenje naselbinske dediščine v Brdih

Predavanja bodo simultano prevajana v slovenski in italijanski jezik.

Vstop prost!

 

Spletno uredništvo,

Vir: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica