Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tudi letos pripravil pregled podatkov o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Kazalniki vključujejo podatke iz leta 2022, izjema so kazalniki o novih primerih raka, ki se nanašajo na podatke do leta 2020.

Statistika za celotno državo kaže, da se je prebivalstvo nekoliko postaralo, bilo bolj izobraženo in delovno aktivnejše, skupno smo nekoliko shujšali, koristili več bolniške odsotnosti in se posluževali več storitev pomoči na domu. Vzpodbudno je dejstvo, da je za leto 2022 kazalnikov, ki so se izboljšali, več od tistih, ki so se poslabšali. Med njimi so med drugim telesni fitnes otrok, povečana varnost v cestnem prometu (manjši delež poškodb v nezgodah), zmanjšanje hospitalizacij zaradi astme pri otrocih in mladostnikih in drugi.

Če pogledamo podatke za občino Idrija, ki ji je objavil NIJZ, so občani pri precejšnjem številu kazalnikov blizu slovenskega povprečja, pri nekaterih kazalnikih so statistično boljši (na primer manjši odstotek oseb, ki prejemajo zdravila za povišan krvni tlak in sladkorno bolezen, stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi pri prebivalcih, starih od 35 do 75 let, odzivnost v presejalnih programih Svit in Zora, precepljenost proti okužbam s HPV). Žal so pri nekaterih kazalnikih tudi slabši kot slovensko povprečje (stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v prometnih nesrečah in delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, odzivnost v presejalnem programu Dora, bolezni, ki jih neposredno pripišemo alkoholu, idr.). Natančneje si lahko kazalnike pogledate v priloženi datoteki.

Upajo, da se bodo kazalniki in s tem zdravje občanov še izboljšali, k temu pa lahko prispevamo tudi sami, s preventivnim ravnanjem in udeležbo v presejalnih programih ali drugih preventivnih programih in delavnicah. Dobra priložnost za meritve nekaterih kazalnikov vašega zdravja, posvet ali pridobivanje koristnih informacij bo tradicionalni Dan zdravja, ki ga Zdravstveni dom Idrija organizira letos že enajstič in bo potekal v soboto, 25. maja, na Mestnem trgu v Idriji.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Idrija