Državni svetniki v Kanalu: PRORAČUN IN ZAKONODAJNE POBUDE

Foto: TIC Kanal

Zaradi prenove dvorane, v kateri domuje Državni svet, bodo državni svetniki danes zasedali v Kanalu. Opredelili se bodo do predlaganih proračunov za prihodnji dve leti, na dnevnem redu seje pa so tudi štirje predlogi zakonodajnih pobud.

Svetniki bodo odločali tudi o predlogu za noveliranje zakona o državnem svetu. Pobudo je podal njegov predsednik Alojz Kovšca. Glavni namen je rešiti problematiko volilnega spora. Določba, ki ureja pritožbo člana DS, katerega mandat ni bil potrjen, je namreč po oceni ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. Kot je lani presodilo ustavno sodišče, mora zakonodajalec poskrbeti za celovito ureditev pritožbenega postopka in sodnega varstva volilne pravice pri volitvah članov DS.

Franc Kangler je podal pobudo za noveliranje zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlaga, da bi v izrednih bolezenskih primerih, ko je ogroženo življenje posameznika, v celoti zagotovili plačilo zdravstvenih storitev, četudi zdravilo za zdravljenje bolezni ni uvrščeno na pozitivno listo oz. ni registrirano v Sloveniji. Razliko nad ravnijo obveznega zdravstvenega zavarovanja bi zagotovili iz sredstev državnega proračuna. Marjan Maučec predlaga spremembo kazenskega zakonika ter dopolnitve zakona o mednarodni zaščiti. V kazenskem zakoniku bi kot kaznivo dejanje opredelili vsak nezakonit prehod državne meje. V zakonu o mednarodni zaščiti pa bi določili, da se statusa begunca in subsidiarne zaščite ne bi priznalo tudi osebam, ki so bile v varni tretji državi ali če so nezakonito vstopile na ozemlje Slovenije.