ZD Idrija ima novo direktorico: MAGAJNETOVA POTRJENA

Foto: ZD Idrija

Na sinočnjem zasedanju je občinski svet občine Cerkno za direktorico idrijskega zdravstvenega doma soglasno podprl Marijo Magajne, ki zadnja tri leta leta vodi center za evropske projekte pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za njeno imenovanje je glasovalo vseh 10 prisotnih občinskih svetnikov. 

Foto: nijz.si – Marija Magajne je bila potrjena za direktorico ZD Idrija

Marija Magajne, ki je po osnovni izobrazbi zdravnica specialistka epidemiologije, je v predstavitvenem nastopu pred člani občinskega sveta predstavila delovne izkušnje, ki jih ima z vodenjem javnih zavodov na področju zdravstva: »Na to delovno mesto sem se prijavila ker imam izkušnje, ker poznam zdravstveni sistem, ker imam vizijo razvoja zavoda in ker vidim možnosti za ureditev notranjih razmer v zavodu. Zdravstveni dom kot javni zavod ni ustanovljen zato, da ustvarja dobiček. Denar je treba porabljati namensko, presežke pa vlagati v razvoj dejavnosti.« Nova direktorica je še izpostavila, da bi se moral Zdravstveni dom Idrija prijavljati tudi na evropske razpise, kjer je moč dobiti dodaten denar za javno zdravstvo na Idrijskem in Cerkljanskem.

Uredništvo