Začele so se enomesečne sodne počitnice: NUJNI PRIMERI BREZ POČITKA

Foto: Pixabay

Včeraj so se tudi uradno začele enomesečne počitnice za sodnike in sodnice. Do sredine avgusta se sodna pisanja ne bodo vročala, procesni roki ne bodo tekli. Sodišča bodo znova «odprla vrata« po 15. avgustu. Nujni primeri se bodo nadaljevali tudi v počitniškem obdobju.

Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine bo v času enomesečnih počitnic nemoteno potekalo, sklepov pa se strankam ne bo vročalo.

Med nujne zadeve, v katerih sodišča odločajo tudi med počitnicami, sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah. Prav tako tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Uredništvo