Začela se je obnova hitre ceste Ajdovščina-Vogrsko: DALJŠA POLETNA POT

Foto: ML

Na delu odseka med Ajdovščino in Vogrskim na vipavski hitri cesti se je začela obsežnejša obnova vozišča, ki naj bi se zaključila konec avgusta, sporočajo iz Darsa. Prometna obremenitev na tem odseku ni tako velika, poglavitni vzrok poškodb cestišča pa je predvsem v veliki frekvenci tovornega prometa. V skoraj dveh desetletjih vozišče še ni bilo deležno obnov. Doslej je potekalo le investicijsko vzdrževanje.

Nekaj začetnih dni bo promet urejen po voznem pasu na obeh polovicah hitre ceste. Sledila bo popolna zapora vozišča iz smeri Vrtojbe proti Ajdovščini in preusmeritev prometa na drugo polovico hitre ceste, kjer bo urejen dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. V prvi polovici julija bo zaradi obnove zaprta druga polovica vozišča iz smeri Ajdovščine proti Vrtojbi, promet pa bo v obe smeri urejen po že obnovljenem delu hitre ceste.

Foto: ML – Vipavsko hitro cesto obremenjuje predvsem tovorni promet
Vozišče hitre ceste je na odseku Vipava-Selo-Vogrsko je zelo dotrajano. Približno 12 kilometrov dolg odsek med Logom in Selom je bil zgrajen in predan prometu leta 1999. Skupaj z odsekom hitre ceste med Selom in Bazaro, ki je bil zgrajen leta 1996, sta bili tedaj prometu izročeni dve tretjini novogoriškega kraka hitre ceste med Razdrtim in mednarodnim mejnim prehodom Vrtojba.

Razpis za izvedbo naslednjih treh faz obnov dotrajanih vozišč na delih odsekov Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo v dolžini 7,7 kilometra v vsako smer bo pripravljen takoj po zaključku projektne dokumentacije, predvidoma do poletja. V primeru uspešno izvedenega razpisa za izvedbo naslednjih faz obnov dotrajanih vozišč bodo dela lahko stekla že jeseni, sicer pa prihodnje leto.

Na odseku med Ajdovščino in Vogrskim bo skupaj obnovljenih 9,5 km vozišč. Dars je pogodbo o obnovi odseka hitre ceste sklenil z najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu; v skupnem nastopu sta to Kolektor CPG Nova Gorica in CPK Koper. Pogodbena vrednost znaša nekaj manj kot osem milijonov evrov.

Uredništvo