Ob Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina bo v okviru projekta Občine Ajdovščina – LAS Prehod na sonaravno oskrbo s hrano, zrasel ekološki šolski učni vrt. Območje je že ograjeno, voda napeljana, v teh dneh se ureja tla.

Občina Ajdovščina bo v sklopu projekta izvedla naložbo v ureditev šolskega vrta ob Osnovni šoli Danila Lokarja, ki bo namenjen ekološki pridelavi vrtnin. Ograja okoli območja, namenjenega vrtu, je že postavljena, tudi voda je že napeljana. Trenutno se že ureja in pripravlja tla za grede. Na šolskem učnem vrtu bodo urejene tako nizke kot visoke grede, postavljen bo kompostnik, urejena bo seznorna pot in nameščena vremenska postaja. Tudi klopi in mize bodo postavljene, že v letošnji jeseni pa se bo zasadilo tudi drevesa in grmovnice. Pripravljen bo tudi material za izdelavo hotela za žuželke, dobrodošle pomagače v vsakem vrtu.

Na šolskem vrtu se bodo odvijale številne dejavnosti v okviru rednega pouka in v sklopu izbirnih predmetov. V okviru razširjenega programa pa se bodo tu odvijale tudi popoldanske delavnice za širšo javnost in aktivnosti med počitnicami. Za vrt bodo skrbeli šolarji, delo se bo kmalu pričelo. Vrt je treba na novo sezono pripraviti, zemljo obdelati, zagotovo si bodo tudi sadike pridelali sami, nato sejali in sadili, zastirali z naravnimi zastirkami in na koncu tudi pobirali plodove. Na šolskem učnem vrtu se bodo šolarji naučili pridelovati sadje in zelenjavo na ekološki način ter spoznavali možnosti samooskrbe v lokalnem okolju. Spoznavali bodo tipične, avtohtone, pa tudi nove vrtne in kmetijske rastline v lokalnem okolju ter naravne zakonitosti – zakaj je za rast potrebna svetloba, kako rastlina »pije« vodo, zakaj so v vrtu pomembni deževniki, kaj je to fotosinteza … Vrtnarjenje je mogoče aplicirati v prav vsakega od šolskih učnih predmetov. Hkrati pa je to nadvse družabno opravilo, ki vzpodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje. Slovesno odprtje učnega vrta bo spomladi prihodnje leto, ko se začne tudi nova vrtičkarska sezona in bo na vrtu tudi že kaj videti.

LAS združen.pngprogram razvoja podeželj.png

Ureditev učnega vrta OŠ Danila Lokarja se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3. 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina