Ajdovski športni center bo v tem letu deležen več izboljšav. Na nogometnem mestnem stadionu bodo zasvetili reflektorji, tik pred zaključkom pa je tudi celovita prenova glavnega vhoda v športni center s stopniščem in ploščadjo. Največja pridobitev pa bo do poletja dokončana gimnastična dvorana. Prav na jutrišnji seji pa bo predstavljena tudi nova Strategija športa.

Programi športa ter načrt izgradnje in posodabljanja javnih športnih objektov v občini za posamezno koledarsko leto so začrtani z letnimi programi športa. S Strategijo športa pa se predvideva razvoj športnih programov do leta 2030, izgradnjo in posodabljanje javnih športnih objektov pa za naslednjih 15 let. Nova strategija športa bo prvič predstavljena na jutrišnji seji občinskega sveta, v sklopu priprave je bil izveden tudi popis športnih objektov v občini.

V tem letu se za ajdovski šport obeta kar nekaj pridobitev, največja je z gotovostjo večnamenska gimnastična dvorana, ki bo v uporabo prišla predvidoma do poletja. Tik pred zaključkom pa je tudi prenova vhoda v Športni center police s celovito ureditvijo ploščadi. »Zamenjali smo že močno dotrajano talno podlago, del stopnišča smo spremenili v klančino, stopnišče pred vhodom bomo na novo oblekli, namestilo se bo sodobno urbano opremo. Hkrati smo sanirali površino nad podhodom, ki športni center povezuje s srednjo šolo, kjer je zamakalo. Sanirali smo tudi del objekta, ki je bil poškodovan ob gradnji povezovalnega hodnika z osnovno šolo, s tem pa smo dobili prepotrebne prostore za sestanke in arhiv športnih društev,« izpostavlja direktor Zavoda za šport Uroš Pintar. Dela bodo stala 180.000 evrov, denar sta zagotovila Zavod za šport in Občina. Na Mestnem stadionu v Ajdovščini pa bodo še letos postavili reflektorje, ki ne bodo omogočili zgolj večerne vadbe tako moške kot ženske sekcije ND Primorje, ampak tudi mednarodne tekme. Projekt se bo izpeljal ob sofinanciranju več deležnikov. Pričakuje se kar 50-odstotno sofinanciranje. Iz Fundacije za šport naj bi prišlo 75.000, NZS bo prispevala 100.000, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa kar 250.000 evrov. Ostalo bo zagotovil občinski proračun: »Investicija se bo gibala okrog 650.000 evrov gradbeno dovoljenje je že pridobljeno,« še izpostavlja direktor Zavoda za šport.

 

Spletno uredništvo

Vir: https://www.ajdovscina.si