7,4 milijona evrov državne pomoči šempetrski bolnišnici: IZ RDEČIH ŠTEVILK

Foto: Pixabay

Ob koncu lanskega leta je šempetrska bolnišnica dobila 7,4 milijona evrov finančne pomoči države. Skupaj z najetim ugodnim posojilom preko državne zakladnice v višini 2,4 milijona evrov je tako skoraj v celoti poplačala svoje finančne obveznosti, ki so po znašale okrog 10,5 milijona evrov, pravi v.d. direktorja bolnišnice Ernest Gortan.

Po prejeti finančni dotaciji države naj bi bilo poslovanje šempetrske bolnišnice ob koncu leta pozitivno. V bolnišnici so hvaležni tudi donatorjem iz lokalnega okolja, ki so se odzvali po lanskem pozivu, in bolnišnici skupaj darovali okrog 200.000 evrov za nakup medicinske opreme in tudi samo opremo.

Foto: ML

V lanskem letu je vlada precej naredila za našo bolnišnico. Imamo določeno vsoto denarja za nakup prepotrebne opreme, poleg tega nam je odobrila tudi povečan obseg dela, kar nam preko dvignjene produktivnosti omogoča tudi finančno sanacijo,“ pojasnjuje Gortan in dodaja, da bodo prejeta sredstva bistveno izboljšala likvidnost in bilanco bolnišnice.

Foto: Finance – v.d. direktorja šempetrske bolnišnice Ernest Gortan

Določene težave v šempetrski bolnišnici ostajajo. Oprema in infrastruktura so močno dotrajani, večina opreme je tudi že odpisana. „Nekaj je bilo že narejenega tudi na tem področju, imamo pa tudi priložnosti za dodatno financiranje,“ pojasnjuje Ernest Gortan. Država je šempetrsko bolnišnico uvrstila na seznam tistih, ki bi lahko dobile dodatna sredstva za izvedbo energetske sanacije, če bi bila dela zaključena do leta 2023.