Povezovalna kolesarska pot na desnem bregu Soče v Solkanu v gradnji, čez brv poleti?

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG)

V preteklem tednu so se na desnem bregu Soče v Solkanu začela dela za izgradnjo povezovalne kolesarske poti med brvjo in kolesarsko potjo Solkan – Plave oz. krakom proti Italiji v skupni dolžini 568 metrov.

Kot pojasnjujejo v novogoriški mestni občini (MONG), naj bi bila povezovalna pot zgrajena do poletja. Kolesarjem in pešcem bo omogočila, da bodo preko solkanske brvi nadaljevali pot na italijansko stran v Šentmaver oziroma na obstoječo kolesarsko pot Solkan – Plave. Celotna trasa se bo lepo vklopila v čezmejno mrežo kolesarskih in peš poti, ki bodo oblikovale čezmejni urbani park v somestju Nove Gorice in Gorice.

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO je v začetku januarja začelo z gradnjo 14 km kolesarskih in peš poti, tako v urbanih kot kmetijskih območjih vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe.

Foto: ML

Zaradi izjemno zahtevnega, plazovitega terena, na katerem so bile potrebne dodatne geološke preiskave in preprojektiranja prvotnega projekta, se je gradnja povezovalne poti zamaknila. Izvajalec del pričakuje, da bodo dela, v kolikor ne bo dodatnih težav z vremenom oz. nepredvidene sestave zemljišča, zaključena v roku, do konca aprila. Vrednost teh del po pogodbi znaša 372.000 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Sledila bo še druga faza del, ki vključuje ozelenitev območja, asfaltiranje poti in postavitev ograj.

Pomembno je, da smo se zelo natančno prepričali, da bo to, kar delamo, varno, da ne bo prišlo do plazov, do poškodb, ki bi nas primorale, da to pot zapremo. Pri pregledih so se v nekem trenutku pokazale slabosti prvotnega projekta, zato ga je bilo treba odstraniti in narediti novega. Nova trasa je varnejša, hkrati pa tudi tako narejena, da ne ogroža brvi,“ pravi župan novogoriške mestne občine Klemen Miklavič.

Foto Mateja Pelikan (FB MONG)

Teren je specifičen, zelo zaprt, zato moramo delati korak za korakom. Največji izziv predstavlja problematičnost terena, zemljine. Samo tam lahko pričakujemo določene probleme, kar pa ne pomeni, da tega ni mogoče tehnično rešiti. To le pomeni, da bo zaradi tega treba narediti večje izkope. Zdaj smo začeli s kamnitimi zložbami. Upamo, da ne bo nobenih presenečenj v smislu vremena ali zemljišča in da bo tako, kakor je tudi predvideno po projektih,“ pojasnjuje direktor izvajalca del, podjetja Ginex International d.o.o. Primož Ule.