V šempetrski bolnišnici bi takoj zaposlili 50 srednjih medicinskih sester

Foto: ML

Šempetrska bolnišnica se srečuje s pomanjkanjem kadra. Največje pomanjkanje je pri srednjih medicinskih sestrah, ki bi jih v bolnišnici takoj zaposlili 50, pojasnjuje strokovna direktorica Jasna Humar.

Kot je ob predstavitvi delovanja šempetrske bolnišnice izpostavila strokovna direktorica Jasna Humar, je trenutno največja težava v omenjeni bolnišnici pomanjkanje kadra: „Vsa oprema, vse lepe in nove stavbe nam ne koristijo, če nimamo ljudi, ki bi bili za vsem tem.“ je dejala Humarjeva. Po njenih besedah dobra ekipa zdravnikov in drugega osebja velikokrat ni dovolj, še posebej v tem času, ko imajo povečane potrebe tudi zaradi covida-19 in zimskih respiratornih virusov. Zato se morajo vsakodnevno prilagajati in sproti premeščati ljudi.

Foto: Pixabay

Šempetrska bolnišnica je le ena od štirih v državi, ki bo leto zaključila pozitivno, kar je po dolgih letih negativnega poslovanja zelo spodbudno. Kolikšen bo presežek, direktor Dimitrij Klančič še ni mogel povedati.

Direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič je povedal, da se s težavo pomanjkanja kadra ukvarjajo vsi javni zdravstveni zavodi po državi. „Trudimo se, da v danih okvirih naredimo čim več, seveda ob tem, da smo strokovni in varni,“ pojasnjuje Klančič in dodaja, da glavno težavo predstavlja pomanjkanje srednjih medicinskih sester, ki jih je na trgu zelo malo.

Foto: ML, zajem zaslona – Dimitrij Klančič, direktor šempetrske bolnišnice

Bolnišnico v prihodnjem letu čaka več pomembnih investicij. Poleg nakupov nujno potrebnih medicinskih aparatov tudi energetska sanacija bolnišnične stavbe in zaključek del v Stari Gori.