Odstranitev cestninske postaje Nanos: ZNOVA V OBE SMERI

Foto: ML

V kolikor ne bo večjih pomanjkljivosti, bi lahko hitro cesto proti Novi Gorici, med razcepom Nanos in Vipavo, znova odprli za promet danes ali jutri.

Dela pri odstranitvi cestninske postaje Nanos ter druga sanacijska dela na hitri cesti med Razdrtim in Vipavo bodo po napovedih Darsa zaključena v predvidenem roku. V torek je načrtovan komisijski pregled opravljenih del, nakar bodo cesto odprli za promet v obe smeri.

Dela, ki jih je izvajal konzorcij družb Kolektor CPG in CPK, so na območju nekdanje cestninske postaje Nanos zajemala odstranitev opreme, rušitev nadstrešnice in otokov cestninske postaje, nadgradnjo območja in navezave na krake razcepa, kjer se srečata vipavska hitra cesta in primorska avtocesta, obnovo vseh štirih dotrajanih krakov v skupni dolžini 1,6 kilometra, dograditev zaviralnih in pospeševalnih pasov za dostop na ploščad nekdanje cestninske postaje, ureditev bankin in namestitev nove prometne opreme in prometne signalizacije.