Aleš Markočič, 50-letni magister managementa, bo v ponedeljek, 19. junija 2023, nastopil delovno mesto direktorja občinske uprave.

 

Leta 1998 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Istega leta se je zaposlil na Rdečem križu v Novi Gorici, pri katerem je 17 let opravljal funkcijo sekretarja združenja. Leta 2011 je diplomiral na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, leta 2021 pa je magistriral na isti fakulteti. Direktor Gasilske enote Nova Gorica je postal leta 2015. Na tem delovnem mestu je vodil 39 zaposlenih. Kot podpredsednik Skupnosti gasilskih reševalnih zavodov Slovenije in aktiven član UO ZSPG je bil aktivno vključen v izvajanje nalog organizacije za ureditev in izboljšanje razmer v poklicnem gasilstvu. Dva polna mandata je deloval kot svetnik v mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica, za mestnega svetnika je bil izvoljen tudi v tem mandatu.

Ob skorajšnjem prevzemu nove funkcije je povedal:

»Kot direktor občinske uprave MO Nova Gorica se bom v prvi vrsti zavzemal za dobre delovne pogoje, pozitivno vzdušje ter zaupanje med zaposlenimi. To so predpogoji, da bomo skupaj s celotno občinsko upravo uresničevali jasno zastavljene cilje, ki bodo med drugim doprinesli k zadovoljstvu občanov in zaposlenih v upravi. Zavedam se, da ena oseba ne more narediti veliko, prepričan pa sem, da s skupnimi močmi lahko naredimo veliko za razvoj in dobrobit naše občine.«

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Nova Gorica