Namakalni sistem Vogršček še brez projektov: GORIŠKI KMETJE BREZ VODE

Foto: Pixabay

Na seji sveta severnoprimorske regije, ki je potekala v Bukovici, so znova spregovorili o obnovi zadrževalnika Vogršček in obstoječega namakalnega sistema na Goriškem. Seje se je udeležil minister za kmetijstvo Dejan Židan, ministrice za okolje in prostor Irene Majcen pa znova ni bilo. Kljub nenehnim obljubam o začetku obnove, zanjo niso pripravljeni niti projekti.

Minister Židan je dejal, da gre za dve ločeni investiciji, ki sta med seboj povezni. Ministrstvo za kmetijstvo je projekt obnove namakalnega sistema že pripravilo. Ker je sedanji star in v slabem stanju bi bilo morda bolje in ceneje zgraditi novega. Odgovor na to naj bi dobili v kratkem. Kmetijsko ministrstvo je že pripravilo potrebna finančna sredstva.

Foto: mkgp.gov – Seja Severnoprimorske regije v Bukovici

Brez kakovostne vode iz zadrževalnika ter ustreznega pritiska v ceveh tudi nov namakalni sistem ne bo pomagal kmetovalcem na Goriškem. Zato bo potrebna tudi obnova pregrade zadrževalnika, za katero pa je pristojno ministrstvo za okolje in prostor. Slednje, kljub obljubam in več pripravljenim projektom še vedno nima odgovora na vprašanje, kdaj bodo začeli s prenovo, kdaj bo zaključena in kakšen bo izdatek. Prisotni so na seji od generalnega direktorja direkcije za vode Tomaža Prohinarja izvedeli, da je zadnji pripravljeni projekt sanacije trenutno v recenziji in naj bi bil pripravljen do novembra. Čeprav je sanacija pregrade še vedno le pri idejni zasnovi, pa je njena vrednost ocenjena na štiri milijone evrov.

Poslansko vprašanje glede predloga reševanja problema namakalnega sistema, ki ga občutijo predvsem kmetje v spodnji Vipavski dolini, je ministrici Majcnovi napovedal podpredsednik DZ Matjaž Nemec, ki se je udeležil seje. Rešitev bodo skušali poiskati na naslednji seji sveta regije, 14. julija, na katero bodo spet povabili tako Židana kot Majcnovo.

Po mnenju Židana bi bila optimalna rešitev delovanje po fazah. “Moj predlog, ki je bil danes tudi sprejet, je da občinam pošljemo formalno vprašanje o prevzemu namakalnega sistema v upravljanje. Verjamem namreč, da je lokalno obvladovanje namakalnega sistema veliko bolj racionalno, saj ljudje sami vidijo, kaj se dogaja in imajo stik z uporabniki,” razmišlja minister.

Uredništvo