Poslanec Andrej Kosi je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kmetovanjem v varovalnih pasih vodotokov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

v medijih sem zasledil informacijo, da so z letošnjim letom kmetje, ki kmetujejo ob vodotokih, izgubili večje površine kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča znotraj varovalnih pasov vodotokov so namreč namenjena zgolj za košnjo, mulčenje ali pašo. Ker se te površine ne štejejo med 4 % delež ornih površin za neproizvodne površine in elemente, so kmetje tako prikrajšani za večje površine obdelovalnih površin za gojenje poljščin.

Prav tako za te površine ne morejo uveljavljati subvencije, Sklad kmetijskih zemljišč pa za te površine ne predvideva znižanja najemnine. Tako nekateri kmetje že razmišljajo o zmanjšanju staleža živine.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem:

1. Ali je vlada seznanjena s to problematiko?

2. Ali se načrtuje rešitve za odpravo omenjene problematike (npr. plačilo odškodnine)?

3. Zakaj se te površine ne štejejo med 4 % delež ornih površin za neproizvodne površine in elemente?

4. Ali se s tem načrtno uničuje slovenskega kmeta?

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si