Izgradnja brvi čez Sočo v Solkanu: VEČ DENARJA ZA DODATNA DELA

Foto: ML

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je z novogoriško mestno občino zgradilo novo brv čez Sočo v Solkanu, ki je namenjena pešcem in kolesarjem. Zaradi težav s plazečim terenom na desnem bregu reke še ni bilo mogoče zgraditi povezovalne poti na obstoječo kolesarsko pot Solkan-Plave, zato brvi še ni mogoče odpreti.

Zaradi dodatnih del bo treba zagotoviti več denarja za to investicijo, pojasnjuje novogoriški župan Klemen Miklavič. Za dokončanje del bo Mestna občina Nova Gorica namenila 350.000 evrov iz letošnjega proračuna. Evropsko združenje je doslej v investicijo vložilo dober milijon evrov.

Gradnja brvi čez Sočo se izvaja in financira v okviru projekta Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje GO Soča Isonzo programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. Brv omogoča varno in atraktivno premostitev regionalnih kolesarskih poti, hkrati pa vključuje nove medmestne čezmejne povezave. V okviru projekta Soča-Isonzo namreč sledi gradnja manjkajočih kolesarskih povezav oz. odsekov na slovenski in italijanski strani, s čimer bosta Nova Gorica in Gorica pridobili nove rekreativne možnosti za prebivalce in obiskovalce.

V prvi polovici marca je na sporedu zunanja ureditev in čiščenje gradbišča, nakar sledi priprava celotne projektno tehnične dokumentacije. Uporabno dovoljenje naj bi pridobili do začetka maja.

Foto: ML

Povezovalno kolesarsko pot bo potrebno speljati drugače, kot je bilo prvotno zamišljeno z več ostrimi ovinki po bregu navzgor. Na tem območju je več manjših vodnih izvirov, pobočje pa je postalo nestabilno tudi zaradi gradnje in uporabe težke mehanizacije in tovornjakov na tem območju.

Zaradi zahtevnosti terena, plazenje zemljine, trenutno izvajajo dodatne vrtine za pripravo geološko-geotehničnega elaborata s predlogi za sanacijo brežine, kar bo osnova za preprojektiranje kolesarske poti v solkanskem športnem parku.