Goričani želijo obnovo Laščakove vile: KULTURNA SRAMOTA

Foto: dedi.si

Na protestnem shodu proti prodaji Laščakove vile se je zbralo nekaj Goričanov, ki želijo od novogoriške občine, da stavbo prevzame in jo obnovi.

Laščakova vila na Pristavi, znana kot vila Rafut, je zgrajena v neoislamskem slogu. Leta 1909 jo je zgradil Anton Laščak, ki je bil v začetku 20. stoletja eden najbolj cenjenih arhitektov v Aleksandriji. Kot dvorni arhitekt je v Egiptu načrtoval številne orientalske palače, ki jih skrbno varujejo, vila Rafut pa že več kot desetletje žalostno propada. Zadnji uporabnik prostorov v Laščakovi vili je bil zavod za zdravstveno varstvo, ki jo je zapustil spomladi leta 2003. Vse od tedaj so prostori prazni in propadajo.

Protestniki so na transparanet zapisali, da so stvari, ki niso naprodaj. Eden izmed govornikov je pred začetkom protesta poudaril, da predstavlja vila Rafut že več let kulturno sramoto tega prostora. Z njim so se strinjali tudi nekateri mestni svetniki, ki so se pridružili listi Goriška.si, ki se je poleg KUD Krea podpisala pod organizacijo včerajšnjega shoda. Po krajših nagovorih so okrog vile strnili živo verigo.

Novogoriški mestni svet je leta 2003 park Rafut skupaj z Laščakovo vilo razglasil za kulturni spomenik lokalnega pomena, zato mora tudi sprejeti odločitev glede odtujitve.

Obnovo vile, ki propada so načrtovali že pred leti. Država je kot njena lastnica denar zagotovila, občina pa je pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo,  ki ga je bilo potrebno dopolnjevati z ukrepi za protipotresno varnost. Leta 2008 je ministrstvo denar namesto za vilo namenilo za poplačilo dolgov Univerze na Primorskem. Država je v zadnjih mesecih lastništvo vile želela prenesti na novogoriško občino, saj sama ni imela denarja za njeno obnovo. Občina se ji odreka, zato jo načrtuje prodati na javni dražbi, čemur pa veliko Goričanov nasprotuje.

Uredništvo