V četrtek, 28. decembra 2023, je župan Milan Turk podpisal pogodbo za projekt »Infrastrukturna ureditev Ekonomsko poslovne cone Polje v Šempetru pri Gorici«.

S tem se lahko z novim letom začne urejanje omenjenega območja, ki bo obsegalo izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, v okviru tepa izgradnjo dostopne ceste s komunalnimi priključki do posameznih parcel, gradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, NN razvoda ter javne razsvetljave, TK razvoda in vodovoda. Izbrani izvajalec del je »Prevozi, nizke gradnje Erik Sever, s.p.«, Dobravlje, pogodbena vrednost del pa znaša 730.677,12 EUR (z DDV).

Investicija je sofinancirana iz Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, iz katerega je posebna pozornost posvečena vplivu na okolje, zato se bo pri opremljanju območja, ki bo omogočalo nadaljnji razvoj podjetništva v naši občini, posebno skrb in določen delež finančnih sredstev namenjalo tudi trajnostnim rešitvam, kot so: dodatne ozelenitve (posaditev drevoreda), polnilnice za e-avtomobile, parkirišče in postaja za kolesa za izmenjavo, zadrževalnik padavinske vode za zalivanje zelenih površin ipd.

Občina Šempeter-Vrtojba je sredstva za izvedbo projekta Ekonomska poslovna cona Polje pridobila z uspešno prijavo na javnem razpisu Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture in sicer v višini 1.115.366,55 EUR, kar predstavlja 100 % od upravičenih stroškov projekta.

 

Spletno uredništvo
vir: Občina Šempeter - Vrtojba