Problematika ni nova. Vsi, ki so od nje neposredno prizadeti ali se jih dotika kako drugače, nanjo opozarjajo že dlje časa, pravzaprav že nekaj let.

 

Kmetje imamo zaradi razrite zemlje, ki jo za sabo pustijo divji prašiči, ali uničenih ograj, ki jih napadejo jeleni, gospodarsko škodo, zaradi česar se marsikdo znajde pred težko odločitvijo, ali sploh še nadaljevati s kmetovanjem. Na drugi strani so lovci, ki se v vse več lovskih družinah srečujejo s pomanjkanjem kadra ali prevelikimi omejitvami pri lovu – čas lovljenja, kazni zaradi nepravilnega lova.

Kot preventivni ukrep mnogi izpostavljajo povečanje odstrela, po nastali škodi pa je potrebno pospešiti postopke ocenjevanja škode in dvigniti zneske odškodnin, ki bodo primerno pokrili povzročeno škodo.

Predlogi, kako se soočiti nastalo situacijo, so torej znani že dlje časa, zatika se pri reševanju problematike. Prav s tem namenom smo v Občinskem odboru SDS Cerkno v četrtek, 29. junija, pripravili okroglo mizo, na kateri smo skupaj z udeleženci razpravljali o tem, kako lahko pripomoremo k reševanju. Strinjali smo se, da lahko marsikaj postorimo znotraj naše občine, pri čemer je nujno konstruktivno sodelovanje in dogovor med kmeti in lovci, po pomoč pa se bomo, kolikor je v naši moči, obrnili tudi na pristojne in odgovorne v Ljubljani. Hvala vsem, ki ste se udeležili okrogle mize in z nami delili vaše zgodbe.

David Bašelj

 

Spletno uredništvo