Bogata letina breskev v Vipavski dolini: VIŠJA CENA ZA BLAGOVNO ZNAMKO

Foto: Pixabay

Fructal in Kmetijska zadruga Vipava sta se dogovorila, da bo osnova cena za odkup breskev enaka lanski in bo znašala 22 centov za kilogram. Odkupna cena za breskve, ki bodo sestavina izdelkov Vipavska breskev bo višja in bo znašala 28 centov.

Letošnja letina bo precej boljša kot lanska, pravijo v vipavski kmetijski zadrugi, kjer pričakujejo okrog 800 ton pridelka.

Dogovor za višjo odkupno ceno izhaja iz skupnega projekta Vipavska breskev, ki sta ga Fructal in kmetijska zadruga trgu predstavila pred petimi leti. Blagovna znamka Vipavska breskev trenutno obsega šest izdelkov. Z njihovim nakupom potrošniki podpirajo lokalno pridelavo breskev.

Fructal želi odkupiti celotno letino breskev pridelovalcev iz Vipavske doline. Z namenom spodbujanja lokalne pridelave vipavskih breskev in obnove obstoječih nasadov se je odločil, da bo zadržal predlani zvišano osnovno odkupno ceno. Fructal bo tudi letos pogodbe sklepal neposredno s pridelovalci na sedežu podjetja 9. in 10. julija.

Foto: Pixabay

Predvidoma se bo odkup sadja začel v tretjem tednu julija, zaključil pa v avgustu. Kupnino iz naslova osnovne odkupne cene bo Fructal najkasneje do 15. septembra nakazal neposredno pridelovalcem v enem obroku.