Solidarnostni energetski dodatek za najranljivejše ter pomoč gospodarstvu

Foto: Pixabay

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva, ker se višajo cene energentov, je vlada sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov.

Vlada bo najranljivejšim namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena plačevanja omrežnine za elektriko, na najnižjo možno stopnjo pa se bodo znižale trošarine na elektriko in pogonska goriva.

Vlada s posebnim zakonom ureja tudi pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov. Vlada višje cene energentov naslavlja tudi z nižanjem trošarine za električno energijo in energente.

Foto: Kabinet predsednika vlade

Kot je povedal premier Janez Janša, je vlada sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, v katerih je predlagala tako simetrične ukrepe, ki naslavljajo vse, kot asimetrične, s katerimi želi omiliti energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah gospodarstva.

S t.i. energetskim solidarnostnim dodatkom v višini 150 evrov vlada naslavlja več kot pol milijona tistih, ki jih je energetska draginja posebej prizadela, pojasnjuje Janša. Prejelo ga bo približno 67.000 prejemnikov varstvenega dodatka, poleg njih pa tudi upokojenci z do 1.000 evrov pokojnine, invalidi, velike družine in še nekatere druge ranljivejše kategorije.

Foto: Kabinet predsednika vlade

Kdo so upravičenci?

  • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,

  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,

  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,

  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Vir: FB Vlada RS

Enkraten solidarnostni dodatek bo izplačan najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe. Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat.