Odprtje prenovljene Vojkove ceste v Solkanu

Foto: ML

Po skoraj treh mesecih je včeraj znova stekel promet na prenovljenem odseku Vojkove ceste v Solkanu, od krožišča z ulico Milojke Štrukelj do vključno križišča z ulico XXX. divizije in Žabjim krajem.

Novogoriška mestna občina je investicijo izvedla v sklopu projekta Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice, delno pa jo je financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Med prenovo Vojkove ceste, ki se je začela v juniju, so zožili cestišče, tako da so pridobili dodaten prostor za ločene površine za pešce in kolesarje, nastaja tudi postajališče za mestni avtobus. Prenovili so komunalno infrastrukturo, in sicer odvodnjavanje, elektrokabelsko kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod od krožišča z Ulico Milojke Štrukelj do stanovanjskega objekta s hišno številko 6. Na stičišču Vojkove ceste in Stare poti je urejen nov ekološki otok, postavili so klopi ter zbiralnike odpadkov.

Dvignjeno mini krožišče je posebej prilagojeno tudi za invalide. Kolesarji v krožišču so enakovredni motornemu prometu, hitrost pa je omejena na 30 kilometrov na uro.