Nakazilo 350 evrov mesečnega temeljnega dohodka: PREKO 11 MILIJONOV

Foto: Pixabay

Nakazilo v višini 350 evrov je danes prejelo 32.015 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 18. 4. 2020 preko eDavkov vložili izjavo, poroča spletna stran gov.si.

V skladu s 35. členom ZIUZEOP upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 18. 4. 2020 vložili izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, nakaže Finančna uprava mesečni temeljni dohodek za marec do 25. 4. 2020. V skupnem znesku 11.205.250 evrov je danes nakazilo prejelo 32.015 upravičencev.

Foto: Pixabay

Upravičenci lahko v isti izjavi zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Izjavo se lahko na Finančno upravo pošlje le preko eDavkov  (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

Več informacij o omenjenih izjavah, rokih za predložitev in datumov nakazil lahko najdete v novici z dne 14.4.2020 na spletni strani Finančne uprave.