Center za obiskovalce v Unesco globalnem geoparku Idrija: ZAPISANO V KAMNINAH

Foto: geopark-idrija.si

V idrijskem Unesco globalnem geoparku, v katerem so odprli center za obiskovalce, je na ogled tudi razstava z naslovom Zapisano v kamninah, ki obiskovalce seznanja s tem, kako so Zemljine sile vplivale na nastanek idrijskega območja in izoblikovale življenje.

Center bo odslej glavna vstopna točka za obiskovalce idrijskega geoparka, v njegovih prostorih pa je na ogled tudi sodobna, interaktivno zasnovana razstava, ki z video predstavitvami, animacijami, gibljivimi modeli in maketami predstavlja nastanek Zemlje, velike notranje in zunanje sile, ki spreminjajo naš planet, tektonske premike, ki so izoblikovali tudi območje Idrijskega ter naravne posebnosti Geoparka Idrija.

V okviru projekta je Zavod za turizem Idrija vzpostavil tudi kolektivno blagovno znamko Idrija izbrano, s katero povezuje ponudnike izdelkov in pridelkov ter prireditev na območju celotnega geoparka.

Center za obiskovalce in razstava sta osrednja rezultata triletnega mednarodnega projekta Danube Geotour v okviru Interreg transnacionalnega programa Podonavje, ki se zaključuje konec tega leta. Zavod za turizem, pod okrilje katerega sodi geopark Idrija, je v njem vodilni partner, sodeluje pa 11 partnerjev; geoparkov in pristojnih inštitucij iz osmih držav na območju Podonavja. Osnovni cilj projekta je izboljšati upravljanje geoparkov, razviti praktične rešitve za aktivnosti, povezane z geološko dediščino ter izkoristiti pozitivne trende na trgu za trajnostni razvoj turizma v osmih geoparkih v Podonavju.