Obnova magistralne ceste čez Rebernice: V ŠESTIH FAZAH

Foto: ML

Nadaljevala se bo obnova zelo poškodovane magistralne ceste med Podnanosom in Razdrtim čez Rebernice. Napovedana je bila še pred otvoritvijo hitre ceste Vipava – Razdrto pred več kot desetletjem, a so jo doslej izpeljali le v manjšem delu.

Vrednost vseh del, ki bodo opravljena na magistralni cesti, je okrog 18 milijonov evrov. Od tega je nekaj več kot sedem milijonov evrov predvidenih za obnovo ceste, ostalo pa za sanacijo plazov.

Obnovo so razdelili na šest faz. Prva je bila izvedena leta 2012, druga in tretja pa bosta potekali na 2,8 kilometra dolgem odseku od že obnovljenega dela proti Razdrtemu. Direkcija RS za infrastrukturo je za izvedbo druge in tretje faze izbrala Kolektor CPG, ki mora dela, v vrednosti okoli 2,9 milijona evrov, zaključiti do konca letošnjega leta.

Magistralna cesta, ki je zelo pomembna za lokalni promet, je polna udarnih jam, na delih pod plazovi pa tudi zelo valovita, tako da je za uporabnike nevarna.

Pred obnovo preostalih treh odsekov ceste bo potrebno sanirati plazove na teh območjih. Za sanacijo dveh trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo. Po izbiri izvajalca naj bi do sanacije prišlo v prihodnjem letu. Zadnji odsek bo po sanaciji plazu predvidoma obnovljen leta 2022.