Zdravstveni dom Idrija še brez direktorja: SVET ODGOVARJA DIREKTORICI IN ŽUPANU

Foto: ZD Idrija - Svet zavoda je ponovil razpis za direktorja

Sredi februarja je svet zavoda ZD Idrija na 7. redni seji odločal o imenovanju direktorja zavoda. Na razpis, ki se je iztekel 16. januarja letos, sta se prijavila dva kandidata, a je razpisne pogoje v celoti izpolnjevala le dosedanja direktorica Urška Močnik, ki pa ni bila potrjena.

Na glasovanju sveta zavoda, ki ga sestavljajo: Natalija Kovač Jereb, predsednica (Občina Idrija), Milovana Lukan, članica (Občina Idrija), Antonija Dakskobler, članica (Občina Cerkno), Tatjana Žun, članica (ZZZS), Matic Vidmar, podpredsednik (ZD Idrija), Gregor Okiljević, član (ZD Idrija), Silvij Straus, član (ZD Idrija) Močnikova ni prejela zadostnega števila glasov, kot jih določata Statut ZD Idrija in Poslovnik o delu sveta zavoda ZD Idrija. Na podlagi Zakona o zavodih je svet zavoda odločil, da ponovi razpis za imenovanje direktorja ZD Idrija in je ponovno imenoval razpisno komisijo, ki bo vodila razpisni postopek. Rok za prijavo se izteče 25.3. 2017.

Foto: ZD Idrija – Dosedanja direktorica Urška Močnik ni dobila podpore sveta zavoda

Na neimenovanje dosedanje direktorice ZD Idrija Urške Močnik, dr. med., spec., mag. posl. in ekon. ved, ki se ji 4-letni mandat izteka konec marca 2017, se je odzval tudi idrijski župan Bojan Sever in pozval svet k odstopu. Dosedanja direktorica je potrdila, da odnosi med zaposlenimi v ZD Idrija niso bili nikoli dobri, v zadnjem obdobju pa da so zelo slabi. Zavrnila je očitke in za nestrokovno delo obtožila člane sveta zavoda. V štiriletnem mandatu, ki se ji izteka prihodnji mesec, je zavod popeljala iz izgube v dobiček. V letu 2015 je ta znašal 338.426 evrov, kar pa ni prepričalo članov sveta zavoda, ki so se ostro odzvali na očitke Močnikove, kot poroča Alpski val.

Natalija Kovač Jereb, ki je že odstopila z mesta predsednice in članice sveta ZD Idrija je poudarila, da so bili člani sveta ZD Idrija neprijetno presenečeni nad pozivom idrijskega župana k odstopu, saj naj bi člani sveta svoje delo opravili vestno in odgovorno. Že na prvi seji so se seznanili s področno zakonodajo, poslovnimi poročili in drugimi akti ter s podajanjem predlogov izboljšav, poenostavitve postopkov, opozarjanji na probleme aktivno delovali v dobrobit zavoda in uporabnikov javnega zdravstva na Idrijskem in Cerkljanskem. Soočili naj bi se z neustrezno pripravljenimi poslovnimi poročili in popisom osnovnih sredstev.

Po besedah Kovač Jerebove ter članov sveta, predstavnika zaposlenih zdravnika Silvija Strausa in predstavnice Občine Idrija v svetu zavoda Milovane Lukan, je sicer uspešno finančno poslovanje le eden od vidikov uspešnosti poslovodstva. Drugo merilo je uvajanje novih programov, kot je primer ZD Kobarid z dializnim centrom ter uspešnost reševanja problematike, kot je zagotavljanje pediatra, logopeda in drugih specialistov ter zmanjševanje preobremenjenosti zdravnikov. Na tem področju pa dosedanje delo in program kandidatke za direktorico, kot poudarja Kovač Jerebova, članov sveta zavoda nista prepričala.

Uredništvo