ZD Idrija ima novo direktorico: MOČNIKOVO BO NASLEDILA MAGAJNETOVA

Foto: nijz.si - Nova direktorica ZD Idrija bo mag. Marija Magajne

Na 10. redni seji sveta zavoda ZD Idrija je bila za direktorico v naslednjem štiriletnem obdobju imenovana mag. Marija Magajne. Po Zakonu o zavodih in Statutu ZD Idrija bosta o soglasju k imenovanju v prihodnjih tednih odločala tudi oba sveta občin ustanoviteljic, Idrije in Cerkna.

Konec marca se je dotedanji direktorici ZD Idrija Urški Močnik, dr. med., spec., mag. posl. in ekon. ved, iztekel 4-letni mandat. Ker na februarski seji sveta zavoda ZD Idrija ni dobila zadostne podpore, se je svet zavoda odločil, da ponovi razpisni postopek, ki se je iztekel 25. marca. Na ponovni razpis so prispele štiri prijave. Za mesto direktorja ZD Idrija so se prijavili  Petrischa Robnik iz Slovenj Gradca, Urška Močnik iz Idrije, Jernej Ponikvar iz Godoviča in Marija Magajne iz Cerknega. Razpisna komisija, ki je vodila ponovni postopek pred imenovanjem direktorja zavoda ZD Idrija za mandatno obdobje 2017 – 2021, je takoj po izteku razpisnega roka preverila vse prispele prijave in, ker so izpolnjevale formalne pogoje, jih je svetu zavoda predala v obravnavo prvi teden aprila, poroča spletna stran ZD Idrija.

Foto: ZD Idrija

Člani sveta zavoda ZD Idrija, ki ga po novem sestavljajo Bogdan Tušar, predsednik (Občina Idrija), Milovana Lukan, članica (Občina Idrija), Antonija Dakskobler, članica (Občina Cerkno), Tatjana Žun, članica (ZZZS), Matic Vidmar, podpredsednik (ZD Idrija), Gregor Okiljević, član (ZD Idrija), Silvij Straus, član (ZD Idrija) so prisluhnili predstavitvam vseh štirih kandidatov. Po daljši razpravi so s sklepom odločili, da na mesto direktorice ZD Idrija za naslednje štiriletno mandantno obdobje imenujejo mag. Marijo Magajne.

Za vršilca dolžnosti direktorja je bil ob soglasju občin ustanoviteljic s 1. aprilom imenovan Mitja Štrukelj, dr. med., spec., ki bo zavod kot vršilec dolžnosti vodil do prevzema funkcije novega direktorja.

Uredništvo