Zbiranje podpisov za razpis treh referendumov

Foto: HL

Nadaljuje se zbiranje podpisov za razpis treh referendumov; proti politizaciji RTV, proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe ter proti bohotenju birokracije. V ta namen so pred upravnimi enotami po Sloveniji postavljene tudi stojnice.

Zahtevo za referendume so vložili v Slovenski demokratski stranki, ker nasprotujejo trem zakonom, ki podrejajo javni zavod RTV Slovenija vladajoči politiki, povečujejo število ministrstev iz 17 na 20 in ukinjajo izvajanje dolgotrajne oskrbe.

Za podpis podpore referendumom potrebujemo obrazce, ki so dosegljivi bodisi na stojnicah pred upravnimi enotami ali krajevnimi uradi, bodisi s klikom na povezavo:

Obrazec je treba nujno podpisati šele na upravni enoti, krajevnem uradu, pred uradno osebo. V primeru, da obrazca ne podpišete pred uradno osebo, bo vaš podpis neveljaven. Ob podpisu potrebujete tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). Za ta namen ni potrebno predhodno naročanje na nobeni upravni enoti.

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec lahko pustite na stojnici pred upravno enoto oz. krajevnim uradom ali ga pošljite po pošti na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.