Zbiramo prijave škode na objektih po neurju z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 22. 7. in 26. 7. 2023. Rok za oddajo prijav je 21. 8. 2023.

Uprava za zaščito in reševanje nas je obvestila, da lahko pričnemo z zbiranjem prijav škode po neurju z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 22. julijem ter 26 julija 2023 za škodo na objektih (ne za kmetijske pridelke).

Zato pozivamo občane, da škodo prijavijo na obrazcu 4 – Ocena delne škode na stavbah (na voljo je na spletni strani mestne občine in na recepciji mestne občine), povzročene po naravni nesreči. Prijave občanov zbiramo do najkasneje 21. avgusta 2023.

Prijavi je potrebno obvezno priložiti fotografijo poškodb.

Prijavo škode na izpolnjenem obrazcu in priloženo fotografijo lahko oddate na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica po pošti ali osebno na istem naslovu, v glavni pisarni št. 12 v pritličju novogoriške občinske stavbe.

Obrazec 4 delna škoda na objektu (pdf, 205 KB) (priponks tipa pdf)

Obrazec 4 delna škoda na objektu (docx, 71 KB) (priponks tipa docx)

Spletno uredništvo
Vir: Občina Nova Gorica