Zavod za boljšo promocijo turizma v kanalski občini

Foto: ML

Občinski svet kanalske občine je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, ki naj bi prispeval k razvoju turizma in njegovi večji promociji v občini. Delovati naj bi začel v prihodnjem letu.

Z odlokom je občina dobila pravno podlago, da lahko ustanovimo zavod. V naslednjih mesecih sledijo še vsi nadaljnji koraki do ustanovitve,“ pojasnjuje županja Tina Gerbec in dodaja, da bo Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport imel zaposlene, direktorja in svoj svet, kot je določeno po zakonu.

Kanalska občina koristi promocijske aktivnosti zavoda za turizem Dolina Soče, po vzpostavitvi lastnega zavoda pa bo slednji prevzel širše naloge, ki ne bodo povezane zgolj s turističnim razvojem.

Foto: ML

Trenutno v Občini Kanal deluje TIC, ki sodi pod okrilje občine in ima le enega zaposlenega. Kot pojasnjuje županja, nameravajo TIC in zaposlenega prenesti na zavod, ki bo lahko tako profesionalno opravljal vlogo promocije in razvoja turizma v občini.