Zasedanje deželne posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino: 16.000 EVROV ZA SLOVENŠČINO?

Foto: Pixabay

Danes popoldne bo v Trstu zasedanje deželne posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino. V igri je 16.000 evrov na letni ravni, pri katerih se je zapletlo ob začetku šolskega leta. Bo komisija odobrila nadaljevanje financiranja slovenščine v vrtcih in šolah Kanalske doline?

V Kanalski dolini je okoli 250 otrok v vrtcih in osnovnih šolah v novem šolskem letu ostalo brez pouka slovenščine, ker dežela Furlanija – Julijska krajina ni dodelila finančnih sredstev za pouk slovenščine v preteklem šolskem letu na šolah v Ukvah, Žabnicah in Trbižu.

Kanalska dolina leži na italijanski strani tromeje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo, v kateri živi približno 9000 prebivalcev. V letu 1976 so v Kanalski dolini dobili tečaj slovenskega knjižnega jezika in slovenskega glasbenega pouka. Leta 1997 je vrata odprlo tudi Slovensko kulturno središče Planika. V dolini danes živijo večinoma Italijani, poleg njih tudi Furlani ter okrog 20 odstotkov Slovencev ter nemško govorečih prebivalcev.

Uredništvo