Pod največjo trgovsko hišo na robu mesta Ajdovščina so zaropotali stroji. Poslovna cona Ajdovščina se širi na območje Rusen. Občina Ajdovščina je za ta namen pridobila evropska nepovratna sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Poslovna cona Ajdovščina se širi v Rusne Območje širitve Poslovne cone Ajdovščina je v vzhodnem delu mesta Ajdovščina, v Rusnah, pod trgovskim centrom Supernova, na jugu se razteza do hitre ceste Vipava – Ajdovščina ter do vodotoka, na zahodu je omejeno s strugo Hublja, na vzhodu pa s strugo padavinskega odvodnika. V sklopu projekta bodo zgrajeni dostopna cesta s pločniki, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, kabelsko kanalizacijo za električno in telekomunikacijsko omrežje, urejena pa bo tudi javna razsvetljava. Hkrati z gradnjo komunalne infrastrukture se bo z namenom zagotavljanja poplavne varnosti nadvišalo vrh brežine vodnega nasipa ob Hublju. Vzporedno pa bo podjetje Adriaplin, d. o. o., po območju širitve gradilo tudi plinovodno omrežje.

Vrednost investicije je približno 505.000 evrov (brez DDV), Občini Ajdovščina je za širitev Poslovne cone Ajdovščina uspelo pridobiti nepovratna evropska sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Stroji so že na terenu, investicija bo zaključena v letošnji jeseni.

Spletno uredništvo
Vir: občina Ajdovščina