Zapleti pri obnovi hitre ceste Razdrto-Selo: NEMCI ZAMUJAJO

Foto: ML

Zaradi nepredvidenih zapletov, se bo obnova hitre ceste med Razdrtim in Selom zavlekla za slab mesec dni, sporočajo na Darsu. Zaradi poškodb je bila potrebna zamenjava dilatacije na viaduktu Selo, dobavitelj iz Nemčije pa gradbenega elementa ni uspel dobaviti v predvidenem roku. Dovoljenje za zaporo ceste je Dars izvajalcem podaljšal do 17. septembra. Vipavsko hitro cesto obremenjuje predvsem tovorni promer.

V naslednji fazi obnove, ki naj bi se po napovedih Darsa začela v drugi polovici prihodnjega leta, bodo obnovili dotrajana vozišča na delih odsekov hitre ceste Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo v skupni dolžini 7,7 kilometra na posamezno smer. Na javni razpis je prispela ena ponudba; skupni nastop družb Kolektor CPG Nova Gorica in CPK Koper v vrednosti 12,4 milijona evrov. Postopek oddaje javnega naročila je že zaključen.

Foto: ML

V okviru del v naslednji fazi bodo obnovili tudi dotrajano vozišče priključka Ajdovščina (vse štiri izvozno-uvozne krake) ter vrsto objektov, med katerimi so štirje podvozi in osem manjših mostov. Na viaduktu Lijak bodo zamenjali dilatacije; presledke v gradbenem objektu, ki so narejeni zaradi predvidenega raztezanja.

Zaradi večje varnosti v prometu bodo izvedli tudi nekatere druge ukrepe. Obstoječe odstavne niše bodo razširjene in podaljšane, tako kot na odseku, ki je trenutno v fazi obnove, pa bosta smerni vozišči ločeni z betonsko varovalno ograjo, ki omogoča višjo raven varovanja. Predviden rok za izvedbo vseh del obnove v naslednji fazi je skupno 149 dni.

Uredništvo