USPEŠNO ZAKLJUČENA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

Kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije  PU  Koper so 26. 6. 2023 skupaj  z italijanskimi varnostnimi organi – kriminalisti Squadre Mobile iz Trsta  zaključili  dlje  časa trajajočo kriminalistično preiskavo, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru in republiško državno tožilstvo iz  Trsta, sodelovali pa so tudi hrvaški varnostni organi iz PU Istarska. S prijetji  in  izvedenimi  hišnimi  preiskavami  na  območju Italije je bila razbita kriminalna združba, katere člani so delovali na območjih Slovenije, Italije, kot tudi Hrvaške.

Koprski  kriminalisti  so  v  začetku leta 2022 s klasičnim načinom dela in proaktivnim delovanjem  identificirali  delovanje  organizirane kriminalne združbe,  v  kateri  so  kot člani delovali državljani Albanije, Kosova in Severne  Makedonije.  Obstajali  so  utemeljeni razlogi za sum, da se je 17 oseb – članov združilo v mednarodno kriminalno združbo, ki se je za plačilo ukvarjala  s  tihotapljenjem  nezakonitih  migrantov oziroma z izvrševanjem
kaznivih  dejanj  Prepovedanega  prehajanja  meje ali ozemlja države po čl. 308/VI  KZ-1. Člani  združbe so namreč tihotapili drž. Turčije, Bangladeša ter  ostale  tujce,  ki  niso izpolnjevali  pogojev za vstop in bivanje na območju  Slovenije,  EU  in  schengenskega prostora. Zoper člane kriminalne združbe   je  bila  na  podlagi  zbranih  dokazov  uvedena kriminalistična preiskava,  pri  kateri  so  bili  na  ozemlju  Slovenije  uporabljeni tudi
prikriti preiskovalni ukrepi.

Italijanski  varnostni  organi  (Squadra  Mobile  iz  Trsta)  so z navedeno kriminalistično preiskavo pričeli v mesecu oktobru 2021.

28.  4.  2022  je  republiško državno tožilstvo iz Trsta na Okrožno državno tožilstvo  v Kopru  podalo  Evropski  preiskovalni  nalog,  s  katerim  so slovenske  varnostne  organe  –  SKP  PU Koper zaprosili za posredovanje in odstop  celotne dokumentacije vezane na kriminalistično preiskavo, kot tudi izmenjavo  oziroma  posredovanje  fotografij  oziroma dokaznega  gradiva z namenom dokazovanja kontinuiranega delovanja kriminalne združbe.

V  sklopu  kriminalistične  preiskave  je  bilo  ugotovljeno,  da  se  je v kriminalno  združbo združilo 17 oseb in sicer državljanov Kosova, Albanije in  S.  Makedonije,  od  katerih  je 16 oseb prebivalo na ozemlju Italije, medtem  ko  je  1  oseba  imela  urejen  status prebivanja  na  ozemlju S. Makedonije.

Člani  kriminalne združbe so v času izvajanja kriminalistične preiskave, na ozemlju Slovenije   izvršili   skupno  21  kaznivih  dejanj  »Prepovedano prehajanje  meje  ali ozemlja  države«  po  čl.  308  KZ-1. Skupno je bilo ovadenih  17  oseb  (drž. Kosova in Albanije, ter drž. S. Makedonije; vsi z urejenim  statusom prebivanja v tujini – 16 oseb na območju Italije in drž. S. Makedonije z urejenim statusom prebivanja na območju S. Makedonije).

Na  območju  Slovenije  smo  že  tekom  kriminalistične preiskave prijeli 5 članov kriminalne združbe in sicer;
–     30  –  letnega  drž. Albanije, zoper katerega je bil odrejen pripor,
zaporno kazen je že prestal,
–    29 – letnega drž. Kosova, zoper katerega je bil odrejen pripor,
–     43  –  letnega drž. Kosova, zoper katerega je bil odrejen pripor, še
vedno  na  prestajanju zaporne kazni (italijanski varnostni organi so
zoper njega podali evropski nalog za prijetje in izročitev),
–     20  –  letnega drž. Kosova, zoper katerega je bil odrejen pripor, še
vedno na prestajanju zaporne kazni,
–     19 – letnega drž. Albanije, zoper katerega je bil odrejen pripor, še
vedno na prestajanju zaporne kazni,

Obsojeni  so  bili  na  zaporne  kazni  od  enega leta do dveh let in deset mesecev.  Prav tako  so  jim  bile  izrečene stranske kazni izgon tujca iz države za obdobja od dveh do treh let, kot tudi različne denarne kazni.

Za izvrševanje kaznivih dejanj tihotapljenja nezakonitih migrantov so člani združbe uporabljali  svoja  osebna  vozila  in najeta vozila pri različnih podjetjih, sorodnikih, prijateljih. Med prevozi nezakonitih migrantov preko Slovenije  so  se  člani  združbe vedno posluževali spremljajočega vozila z namenom  opozarjanja  na  prisotnost  morebitnih policijskih patrulj (t.i. predhodnica).  Prav  tako  so  člani združbe ilegalnim prebežnikov na točke prevzema   dostavljali   hrano,   pijačo  in  sveža  oblačila.  Za  prevoze nezakonitih migrantov  so  bila  v  večini  primerov uporabljena osebna in kombinirana  vozila.  11. 3. 2022 v jutranjih urah je prevoznik nezakonitih migrantov  v  Kopru  pri  ustavljanju slovenskih policistov tudi bežal pred policijskimi  patruljami  in pri tem tudi zapeljal s cestišča in poškodoval vozilo organizatorja 23 – letnega drž. Albanije iz območja Trsta.

Združba  je  v  času  kriminalistične  preiskave  pretihotapila oz. skušala pretihotapiti preko ozemlja  Slovenije  na  ozemlje  Italije  najmanj 152 nezakonitih  migrantov  (drž.  Turčije, Bangladeša,  Iraka  in Sirije). Na ozemlju Slovenije je bilo prijetih 69 nezakonitih migrantov.

Ocenjujemo,  da je kriminalna združba pridobila najmanj 394.000 protipravne premoženjske  koristi,  pri čemer so si člani združbe zaslužek delili glede na  vlogo  v kriminalni združbi. Cena za posamezen prevoz od BiH do Italije je  znašala  cca.  3.500 evrov  na  osebo. Ocenjujemo, da so si prevozniki ilegalnih  migrantov preko ozemlja Slovenije v Italijo pridobili nezakonito premoženjsko  korist  v  višini  približno  300  evrov za uspešno opravljen prevoz,  medtem  ko  so  t.i  peš  vodiči  za svoje uspešno opravljeno delo pridobili višjo vsoto (približno 400 evrov po osebi).

Med   kriminalistično   preiskavo  so  kriminalisti  SKP  PU  Koper  dnevno sodelovali  z italijanskimi varnostnimi organi (s Squadro Mobile iz Trsta), kot  tudi  s  hrvaškimi varnostnimi  organi  iz Sektorja krim. policije PU Istarska.  Kriminalista  SKP  PU  Koper  sta 26.  6.  2023, kot opazovalca sodelovala   v   zaključku  kriminalistične  preiskave  v  Trstu (prijetje osumljencev in opravljanje hišnih preiskav).

Za  uspešen  zaključek kriminalistične preiskave tako na območju Slovenije, kot  tudi  na območju  Italije  je  bilo  ključno  odlično sodelovanje med Sektorjem kriminalistične policije PU Koper in Squadro Mobile iz Trsta, kot tudi z ODT Koper in republiškim državnim tožilstvom iz Trsta.

V  Republiki  Sloveniji  je  za  storitev  kaznivega  dejanja  »Prepovedano prehajanje  meje ali ozemlja države« po čl. 308/III-VI Kazenskega zakonika zagrožena  zaporna  kazen  v trajanju od treh do petnajstih let in denarna kazen.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Policija