Zahtevek za nakazilo enkratnega dodatka za dijake: DO 28. FEBRUARJA

Foto: Pixabay

Izteka se rok za oddajo zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake v višini 50 evrov. Zahtevek je mogoče na e-upravi oddati do nedelje, 28. februarja 2021.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR je upravičen polnoletni dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ2 in je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020. Zahtevek je mogoče oddati na naslednji povezavi: eUprava – Enkratni solidarnostni dodatek za polnoletne dijake (gov.si)