Tista gospodinjstva, ki na tem območju doslej niso imela možnosti priključitve na kanalizacijski sistem, bodo zdaj to možnost dobila. 

 

Gradnja se bo začela v sredo,  3. maja 2023, na območju Krajevne skupnosti Kromberk – Loke ter na območju Liskurja v Krajevni skupnosti Rožna Dolina.

Prvi objekt, ki ga bomo gradili, je fekalna kanalizacija v Ulici Vinka Vodopivca, od hišne številke 114 do hišne številke 130.

Sledila bo:

  1. gradnja ločenega kanalizacijskega omrežja odpadne vode v Ulici Toma Brejca v Kromberku
  2. gradnja kanalizacije v ulici Pod Škabrijelom, od hišne številke 16 do hišne številke 24
  3. ureditev kanalizacije vzdolž ceste Med trtami v Kromberku

Prebivalce omenjenih ulic ter ostale občane obveščajo, da bo na omenjenih odsekih moten promet. To pomeni, da bo občasno delno ali v celoti oviran promet na posamezni ulici.

Izvajalec del se bo poskušal kar se da prilagoditi razmeram na terenu, čim manj ovirati stanovalce ter jih tudi redno obveščati.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Nova Gorica