Začenja se novo študijsko leto: 13.400 NOVINCEV

Foto: Pixabay

Za novo študijsko leto so tri javne, tri zasebne univerze, en javni in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov razpisali 46.435 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na več kot 800 dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih. V visokošolske zavode se je do torka vpisalo okoli 60.600 študentov, od tega 13.400 novincev.

Končni podatki o vpisu v visoko šolstvo bodo na voljo sredi novembra, vsi vpisni postopki pa bodo zaključeni do 30. oktobra, pojasnjujejo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Na visokošolskem študiju največ zanimanja vlada za umetniške programe in dizajn, programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes je za poslovne in upravne vede, tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Za subvencionirano bivanje je za novo študijsko leto razpisanih 11.569 mest: 4.175 za sprejem, 7.340 za podaljšanje bivanja ter 27 mest za študente s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.