Sklad KZG RS vse uporabnike vode iz namakalnega razvoda Vogršček obvešča, da namakalni razvod Vogršček začasno ne obratuje, zaradi nujne sanacije okvare.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Obvestilo o začasni prekinitvi delovanja namakalnega razvoda Vogršček

Sklad KZG RS vse uporabnike vode iz namakalnega razvoda Vogršček obvešča, da namakalni razvod Vogršček začasno ne obratuje, zaradi nujne sanacije okvare.

Za vse informacije in dodatna pojasnila se obrnite na pogodbenega izvajalca upravljanja namakalnega razvoda Vogršček: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.:

modra št.: 080 98 87 ali

e-naslov: [email protected]

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: https://www.miren-kostanjevica.si/