Investitor je Direkcija RS za vode, izvaja pa jih podjetje Hidrotehnik. V okviru vzdrževalnih del bodo odstranili naplavine in zgradili prebiralno pregrado v zadrževalnem prostoru suhega zadrževalnika Pikolud.

 

V strugi vodotoka bodo opravili košnjo in odstranili naplavine, kar bo prispevalo k boljši pretočnosti kanala in preprečevalo prekomerno zaraščanje struge. Popravili bodo tudi poškodovane dele struge, ki je bila zgrajena konec 40-ih let prejšnjega stoletja ter odstranili podrta drevesa in druge ovire ob strugi, ki vplivajo na hidravlične razmere. Zdrava drevesa bodo ohranili, s čimer bo zagotovljena osenčenost struge, kar ugodno vpliva tudi na organizme. Obenem bodo odstranili odpadke in očistili strugo, saj je zdaj v strugi mogoče najti kolesa, gradbene odpadke in razne druge predmete, ki tja ne sodijo. V času del bo ob mostu na Gortanovi ulici vzpostavljena začasna deponija za zeleni odrez. Na nekaterih mestih bo zaradi del na brežinah nekoliko poškodovana ruša, vendar bo po zaključku na brežinah ponovno posajena trava. Dela bodo izvajali do konca meseca avgusta, vendar pri tem ne bodo bistveno ovirali sprehajalce ob Kornu, saj bosta kolesarska in pešpot normalno prehodni oziroma prevozni.

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Nova Gorica

Foto: Ana Rojc