Vpliv sežiganja odpadkov na zdravje: NEODVISNE MERITVE?

Foto: FB Društvo Eko Anhovo in dolina Soče

Na včerajšnji izredni seji so svetniki kanalske občine skušali izvedeti, kako sežiganje odpadkov v Salonitu Anhovo vpliva na onesnaževanje okolja. Zdravniki so večkrat poudarili, da so lahko izmerjene vrednosti posameznih onesnaževalcev pod mejnimi vrednostmi, problem pa je lahko nevarna mešanica vseh skupaj.

“Za naše občane želimo najboljše, a je ta problematika zelo kompleksna. Zato apeliramo na državo, da sprejme vse ukrepe in mehanizme, ki bodo omogočili čim boljše življenje, delo in zdravje na območju občine Kanal. Obenem pa si želimo, da bi ob tem bolj vključevali tudi lokalno skupnost,” je povedala županja Tina Gerbec. Ker med občani obstaja dvom v meritve, ki jih opravlja družba Salonit Anhovo, je županja napovedala, da jih bo kanalska občina naročila pri neodvisni instituciji.

Zdravnica Nevenka Mlinar, ki je bila pobudnica za to razpravo s pismom zdravnikov proti dodatnemu onesnaževanju okolja, je povedala, da je imela v času dela v ambulanti v Desklah 1676 bolnikov, od katerih jih je v zadnjih 20 letih kar 450 zbolelo za različnimi vrstami rakov.

“Ne moremo govoriti o degradiranem okolju ali ne. Dejstvo je, da je bilo smrti zaradi vpliva okolja v tej dolini že preveč,” je poudarila zdravnica Metoda Dodič Fikfak in nadaljevala: “Tako področje, ki je prizadeto s boleznimi in smrtjo ljudi, ne bi smelo biti niti potencialno onesnaženo. Zdravniki zato ne strašimo, ne kričimo. Mi opozarjamo, naj se preprosto razmišlja o tako imenovanem varnostnem principu. To pomeni, da v primeru, ko ne veš, kaj bo povzročila in kako huda bo škoda, se vedno obnašaš tako, da zaščitiš ljudi.”

Onesnaženje z delci PM 10 na območju kanalske občine ni nad mejno vrednostjo, je razložila Janja Turšič iz Agencije RS za okolje (Arso). K temu naj bi precej prispevali samo okolje, prevetrenost doline in temperatura zraka.

Foto: Salonit

Predsednik uprave družbe Salonit Anhovo Julijan Fortunat je povedal, da so se še pred dokončno odločitvijo Arsa zavezali, da bodo začeli celovito neodvisno analizo vplivov razvojnih načrtov cementarne na okolje in zdravje ljudi. “K izdelavi analize bomo povabili čim širši krog strokovnjakov s področja okolja in zdravja. Zaradi zagotavljanja transparentnosti in konstruktivnega dialoga bomo sodelovanje omogočili tudi vsem zainteresiranim deležnikom,” je zagotovil.