Volitve v Evropski parlament 2019: PRAVILA SPREMLJANJA VOLILNE KAMPANJE

Foto: Pixabay

V skladu z Zakonom o volilni kampanji objavljamo pravila za spremljanje volilne kampanje za volitve v Evropski parlament, ki bodo 26. maja 2019.

V času volilne kampanje, ki se začenja 26. aprila, zaključuje pa 24. maja 2019 opolnoči, bo GO-portal v novinarskih prispevkih spremljal pomembnejša dogajanja v povezavi z volitvami.

V skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom, se bo portal izogibal objavi vseh vsebin, ki bi brez dvoma pomenile sovražni govor ali klevetanje. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko, zakonom in profesionalnimi standardi. Portal bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bodo navedeni naročnik, izvajalec ter metodologija raziskave.

Plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami bodo na portalu objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in se obračunajo po ceniku portala.

Uredništvo