VOLILNA KAMPANJA NA PORTALU

Foto: Pixabay

Tretjega junija 2018 bodo potekale volitve v državni zbor RS. V skladu z zakonom o volilni kampanji objavljamo pravila spremljanja volilne kampanje na portalu.

V času volilne kampanje, ki bo trajala od 4. maja do 1. junija 2018, bo portal v novinarskih prispevkih spremljal dogajanja v zvezi z volitvami. V skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom se bo izogibal objav nestrpnih in sovražnih vsebin. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko, zakonom in profesionalnimi standardi. Portal bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bodo navedeni naročnik, izvajalec ter metodologija raziskave. Plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami bodo na portalu objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in se obračunajo po ceniku portala.

Uredništvo