Volilna državna komisija o datumu referenduma: DRUGA MAJSKA NEDELJA?

Foto: ML

Na jutrišnji seji bo državna volilna komisija (DVK) sprejela sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru.

Vrhovno sodišče je 14. marca razveljavilo izid referenduma, ki ga je na sodišču izpodbijal pobudnik Vili Kovačič. Lanskega 24. septembra se je referenduma udeležilo 20,55 odstotka volilnih upravičencev. Za podporo zakonu se je opredelilo 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je bilo 46,47 odstotka.

O datumu ponovljenega referenduma bo DVK odločila na jutrišnji seji, ki je sklicana ob 12. uri. Osnutek sklepa predvideva, da bi bil ponovni referendum v nedeljo, 13. maja. Za dan, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo ponovnega glasovanja na referendumu, bi se določil ponedeljek, 2. april.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: “Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017?”

Uredništvo