Vlada RS odobrila sredstva za dnevni center novogoriškega Doma upokojencev

Foto: DUNG

Vlada Janeza Janše je za ureditev dnevnega centra Doma upokojencev Nova Gorica v načrt razvojnih programov umestila 706.054 evrov, kar bo omogočilo, da bodo v Novi Gorici dobili težko pričakovane prostore.

Doslej so bili ti prostori urejeni v Domu upokojencev Nova Gorica, sedaj pa bo dnevni center preseljen v nove prostore na Erjavčevi ulici 39 v Novi Gorici, ki jih bo novogoriški dom upokojencev uredil s pomočjo teh sredstev.

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG) – Damjana Pavlica, podžupanja MONG

V začetku smo načrtovali graditi dnevni center s proračunskimi sredstvi mestne občine, ki pa žal ne bi zadostovala za celotno izvedbo. Po ureditvi vseh potrebnih formalnosti, prenosu etažne lastnine na novogoriški dom upokojencev in pridobitvi veljavnega gradbenega dovoljenja smo v aktivni komunikaciji z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspeli dobiti sredstva za dnevni center,“ pojasnjuje podžupanja novogoriške mestne občine Damjana Pavlica, ki si je za uspešno izvedbo projekta prizadevala že vse od samega začetka njenega delovanja na mestni občini. „Gre za sredstva, ki jih je vlada v ta namen dodatno odobrila. Vesela sem, da smo na mestni občini pripomogli tudi k pridobitvi sredstev za širitev trakta B Doma upokojencev Nova Gorica in za rekonstrukcijo ter dozidavo objekta centra Trnovo Varstveno delovnega centra Nova Gorica,“ še pravi Pavlica.

Preureditev trakta B in ureditev dnevnega centra Doma upokojencev Nova Gorica je namenjena izboljšanju bivalnih standardov stanovalcev, njihovemu varnejšemu bivalnemu okolju, hkrati pa tudi varnejšemu delovnemu okolju za zaposlene. Prav tako bo omogočena ločenost čistih in nečistih poti. Starejšim pa bo zagotovljeno druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa. Investicija v novogoriški dom je skupaj z DDV ocenjena na 2,5 milijona evrov. Priprava investicijske dokumentacije se je začela že lani, izvedba investicije pa bo potekala letos.