Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo: TUDI POPOLNE ZAPORE

Foto: ML

V sklopu letošnjih obsežnejših del bodo obnovili dotrajano vozišče na odsekih Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo v skupni dolžini 7,7 kilometra v vsako smer. V najboljšem primeru se bodo dela, katerih vrednost znaša skoraj 12,4 milijona evrov brez DDV, zaključila v začetku avgusta.

Obnovitvena dela se bodo začela takoj, ko bodo ugodni vremenski pogoji oziroma najpozneje po koncu zimske službe na avtocestah in hitrih cestah. Najverjetneje se bo to zgodilo po 20. marcu. Dela bosta skupaj izvajala Kolektor CPG in CPK Koper, ki sta v skupnem nastopu edina oddala prijavo na Darsov razpis, ki je bil objavljen lanskega junija.

Foto: ML

Kljub obnovi bo priključek Ajdovščina večinoma odprt za promet. Popolna zapora bo le med preplastitvijo priključka in bo trajala predvidoma po teden dni na vsaki polovici hitre ceste. Vipavska hitra cesta ni pretirano prometno obremenjena, ima pa razmeroma veliko tovornega prometa.

V sklopu del bodo obnovili tudi dotrajano vozišče priključka Ajdovščina, na mostovih in podvozih bodo poleg asfalta zamenjali tudi hidroizolacijo, na viaduktu Lijak na odseku Vogrsko-Šempeter pa bodo zamenjali dilatacije. Za večjo prometno varnost bodo bodo razširili in podaljšali obstoječe odstavne niše. Smerni vozišči bosta po obnovi ločeni z betonsko varovalno ograjo, ki uporabnikom ceste nudi večjo varnost.

Uredništvo