Vinska klet na gradu Dobrovo: V NEKDANJI PODOBI

Foto: FB Klet Brda

Briška klet je nekdanjemu lastniku dolga leta služila za predelavo in predvsem shranjevanje vina, po drugi svetovni vojni pa tudi tamkajšnji kmetijski zadrugi. Po letu 1986 so v njej uredili vinoteko.

Prostor na gradu Dobrovo bo Kleti Brda odslej v podporo pri nastopanju v najvišjih segmentih vinskega trga, še posebej na tujih trgih, kjer ustvari že polovico prihodkov od prodaje stekleničenega vina. Vina namreč izvažajo že v 36 držav po vsem svetu, med najpomembnejšimi izvoznimi trgi pa so Kitajska, Velika Britanija, ZDA in Italija.

“Že dalj časa smo iskali prostor, kjer bi uredili vinsko klet in degustacijski prostor za zahtevnejše obiskovalce. Ureditev kleti so narekovale potrebe rasti prodaje vin iz naše kleti v najvišjih cenovnih razredih ter želja po natančnejši segmentaciji in obdelavi tujih trgov,” pravi direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.

Klet Brda je v obnovo vinske kleti, ki je tako spet zaživela v svoji prvotni vlogi, vložila 87.000 evrov. Skupaj z Goriškim muzejem, ki je v prvem nadstropju gradu pripravil tudi razstavo o življenju in pomenu nekdanjega lastnika grofa Silveria de Baguer, je z obnovo kleti začela v lanskem letu. Dva panoja o življenju in delu grofa de Baguer so postavili tudi v obnovljeni vinski kleti.

Foto: ML

Vinoteko, ki je bila doslej v grajski kleti, bodo iz Dobrovega preselili v Vilo Vipolže. Prav tako naj bi vinoteko po besedah briškega župana Franca Mužiča odprli tudi v Šmartnem, delno pa naj bi z njo zapolnili nekdanje prostore Tica Brda v neposredni bližini gradu Dobrovo.