Vinogradnik in vinar Jurij Žorž: SINERGIJA S TURIZMOM

Foto: vipavskadolina.si

56-letni Jurij Žorž iz Slapa pri Vipavi se ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom, v zadnjem obdobju pa tudi s turizmom. Ker mu je žal, da je v Sloveniji še veliko neobdelane zemlje in ker meni, da se je treba za kmeta še bolj zavzeti, se je odločil, da bo nastopil na volitvah v svet Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (KGZS).

H kandidaturi me je povabil prijatelj. Mislim, da je pomembno, da imamo kmetje svoj glas v KGZS. Prav tako je pomembno, da pridejo do besede tudi novi ljudje z novo energijo,“ je z nasmeškom na obrazu začel klepet Jurij Žorž.

Kaj menite o dosedanjem delovanju KGZS?

Kmetje vsekakor potrebujemo to organizacijo. Težko podrobneje ocenjujem delo v preteklosti, v vsakem primeru pa bi morali biti še bolj aktivni, da dosežemo začrtane cilje.“

Kako pa ocenjujete trenutno stanje v slovenskem kmetijstvu?

V Sloveniji imamo ogromno neobdelane zemlje. Mladi se žal vse bolj oddaljujejo od podeželja, saj tam ne vidijo „zlate jame“. Pokazati bi jim morali, da je mogoče tudi s kmetijstvom dobro preživeti.“

V času epidemije se je pokazalo, kako pomembna je samooskrba s hrano. Kaj bi bilo potrebno še izboljšati pri nas?

Mislim, da bi bilo potrebno še bolj razvijati kmetijstvo v povezavi s turizmom, vse večji pomen pridobiva lokalno pridelana hrana. Konkurirati z največjimi pridelovalci hrane ni mogoče, vseeno pa lahko tudi na tem področju še marsikaj storimo. Brez prave ekonomije pa seveda ne gre.“

Kako vi doživljate krizo zaradi novega koronavirusa?

Izpad je bil tudi pri nas ogromen. Žal letos vina nismo mogli izvažati. Dogovarjali smo se za prodajo na ameriški in norveški trg, a je zaradi pandemije vse skupaj padlo v vodo. Tudi na domačem tržišču je prodaja zaradi zapiranja lokalov, hotelov precej padla. Na srečo se turizem spet prebuja. Pred pandemijo so k nam prihajali gostje s celega sveta, trenutno pa zgolj Evropejci. Na naši kmetiji ponujamo šest sob in odziv je zaenkrat zelo dober. Največ, kar 70 odstotkov turistov prihaja iz tujine, prednjačijo pa Nemci. Slovenci lahko pri nas izkoristijo tudi turistične bone.“

Foto: Osebni arhiv Jurij Žorž

Za kaj si boste vi prizadevali v KGZS, v kolikor boste izvoljeni?

Želim si, da bi bilo kmetijstvo v Sloveniji podprto vsaj kot doslej, če že ne še bolje. Določene panoge so podhranjene in tu bo potrebno nekaj storiti. Tu mislim predvsem na sadjarstvo in zelenjavarstvo.“

Kje pa vidite možnosti izboljšave v vaši panogi?

V vinogradništvu in vinarstvu vidim možnosti izboljšave predvsem v smislu boljše promocije in v večji dodani vrednosti pri prodaji vina. Pametno bi bilo tudi kakšno izobraževanje, nenazadnje tudi pri učenju tujih jezikov za uspešnejši preboj na tuji trg. Prav tako bi bilo dobrodošlo iskanje dodatnih sinergij v povezavi s turizmom.“

PR