Zelena luč za Dom starejših občanov Bovec, kmalu začetek gradnje

Foto: zajem zaslona - Janez Cigler Kralj

Bovčani že dolgo časa čakajo na Dom starejših občanov (DSO), ki ga bodo pod vlado Janeza Janše končno dočakali. Kmalu se bo začela gradnja, že prihodnje leto pa naj bi DSO Bovec sprejel prve uporabnike.

Bovška občina je že pred časom pridobila vsa potrebna zemljišča, 16. aprila 2021 pa je pridobila tudi gradbeno dovoljenje, s čimer so bili izpolnjeni vsi pogoji za pridobivanje nepovratnih državnih sredstev in začetek gradnje.

Foto: Pixabay

Med vladnim obiskom Goriške regije 9. septembra 2021 je Bovec obiskal tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je skupaj z županom Občine Bovec Valterjem Mlekužem ter direktorjem Doma upokojencev Nova Gorica Bojanom Stantetom podpisal tripartitni sporazum o gradnji Doma za ostarele (DOS) v Bovcu. Včeraj je vesela novica prišla še iz Državnega zbora, kjer je Cigler Kralj povedal, da so v dveh letih od začetka mandata izpeljali dva javna razpisa za koncesije na področju institucionalnega varstva v domovih za ostarele in ostale socialnovarstvene zavode na območju celotne Slovenije, med glavne investicije pa sodi tudi DSO Bovec.

Za program mreže Domov za starostnike je v proračunu RS na voljo 66 milijonov evrov, skupaj pa je v Sloveniji odprtih kar 108 gradbišč.

Foto: ML

To je za vse zelo dobra novica, saj sedaj sledi samo še podpis končne pogodb med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občino Bovec, izbira izvajalca in začetek gradnje,“ se je na veselo novico odzval bovški župan Valter Mlekuž in dodal, da imajo na občini za začetek gradnje pripravljeno vse potrebno, tako da pričakuje, da se bo to zgodilo v najkrajšem času in da bo načrtovani rok za izgradnjo v prihodnjem letu tudi realno dosegljiv.

Včeraj je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo tudi rezultate lanskega razpisa za podelitev koncesij za institucionalno varstvo za starejše. Med 23 prispelimi ponudbami je komisija na seznam uvrstila 13 koncesionarjev, med katerimi je tudi podjetje Turzis iz Renč, ki upravlja tamkajšnji Medic hotel, ki bo lahko sedaj računal na 54 koncesijskih mest (doslej jih je imel 35).